top of page

)DLA )הוא אלגוריתם גדילה המדמה היווצרות של מבנים טבעיים שונים, כמו אלמוגים, פתיתי שלג וגבישי מינרלים, על ידי מודל של תנועה אקראית של חלקיקים והצטברותם. התהליך מתחיל עם חלקיק "זרע" בודד ובכל פריים חלקיקים חדשים מוכנסים בקצוות, נעים באקראי עד שהם באים במגע עם חלקיק קיים, כאשר החלקיקים מתקבצים, מבנה הגביש מתרחב. צמיחת גבישי בדיל מתרחשת בתהליך דומה, שבו חלקיקי בדיל נעים באקראי בתמיסה עד שהם נתקלים בחלקיק או משטח אחר, ויוצרים מבנים גדולים יותר. האלגוריתם לוכד ביעילות התנהגות זו, ומציע הדמיה מפורטת של תהליך התגבשות אטומי בדיל לכדי מבנה גביש מסועף.

Date With Freud מופע XR משולב בינה מלאכותית, 2023 פיתוח סביבה ומידול בהנחיית פרופסור דורון פרידמן. בשיתוף יאיר מוס ואלון שועה. בהדגמה חיה ניהלה פרופ' גורית בירנבאום, מומחית עולמית ליחסים רומנטיים ואינטימיים, שיחה אחד על אחד עם זיגמונד פרויד וירטואלי. מוצג על גבי מסכים בטכנולוגית מציאות משולבת, פרויד הווירטואלי כלל שפת גוף, ליפסינק, קשר עין ויכולות שיחה המבוססות על GPT3.5 של OpenAI. תיעוד המופע: https://www.youtube.com/watch?v=gh4LszoIQ94&ab_channel=ARLAVL

Semantic Spaces חוויות VR אינטראקטיבית, 2023 שיתוף פעולה ופיתוח עם יאיר מוס ורועי מיארה. ויזואליזציית מיפוי רגשי באמצעות ניתוח קולי ע"י מודל בינה מלאכותית מבוסס שדה סמנטי.

bottom of page